22 Ιουλ 2012

Οι κορυφογραμμές δεν είναι ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

ΟΙ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) είναι καθαρές μορφές παραγωγής ενέργειας που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο τού άνθρακα ή τοξικά απόβλητα. Υπ’ αυτήν την έννοια, όλοι μας επιθυμούμε τις ΑΠΕ στη Λέσβο.

Όμως

Με την επένδυση της πολυεθνικής Iberdrola-Rokas στη Λέσβο προβλέπεται:

·         η εγκατάσταση 153 ανεμογεννητριών ύψους 107 μ. η κάθε μία (δηλαδή, μια πολυκατοικία 35 ορόφων),
·         η θεμελίωσή τους σε συνολικό όγκο σκυροδέματος μεγαλύτερου των 52.000 κ.μ. (δηλαδή, έναν τσιμεντένιο όγκο με διαστάσεις γηπέδου ποδοσφαίρου και ύψος μεγαλύτερο των 10 μ.),
·         η διάνοιξη 97 χλμ. νέου οδικού δικτύου πλάτους 5-10 μ. σε χορτολιβαδικές εκτάσεις βόσκησης, καθώς και η διαπλάτυνση υφιστάμενων χωματόδρομων,
·         τη χωροθέτησή τους σε 10 αιολικά πάρκα συνολικής δημόσιας έκτασης μεγαλύτερης των 1.700 στρ. που θα παραχωρηθεί στην εταιρία.

Προβλέπονται ανταποδοτικά οφέλη που αντιστοιχούν στο 2,7% των κερδών της εταιρίας, 178 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή του έργου και 30 θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία του.

Η μελέτη επιπτώσεων

Από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου απουσιάζει μια διεξοδική εξέταση των επιπτώσεων:

·         στον τουρισμό,
·         το ιδιοκτησιακό καθεστώς,
·         την αξία των ακινήτων,
·         την υγεία των κατοίκων (κυρίως από την εκπομπή υποήχων)
·         τη βιοποικιλότητα,
·         το απολιθωμένο δάσος και
·         τα αρχαιολογικά μνημεία.

Επιπλέον, αγνοείται παντελώς η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο που υπέγραψε η Ελλάδα το 2010, ενώ εξωραΐζονται οι επιπτώσεις της οπτικής και της ηχητικής όχλησης.

Λέμε όχι γιατί

Κρίνουμε ότι το έργο είναι γιγαντιαίας κλίμακας. Τέτοιου είδους επέμβαση:

·         καταστρέφει ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ το νησιωτικό χαρακτήρα τού τοπίου,
·         ακυρώνει τις διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού που αναπτύχθηκαν στο νησί,
·         υποβαθμίζει την περιβαλλοντική του αξία, θέτοντας κινδύνους στην πολύτιμη βιοποικιλότητα, και
·         αλλοιώνει την πολιτιστική του κληρονομιά.

Επίσης

·         Δεδομένου ότι σκοπός της επένδυσης είναι η εξαγωγή ενέργειας, η παραγωγή υπερβαίνει κατά πολύ τις ανάγκες του νησιού.
·         Μετατρέπει το νησί σε ζώνη βαριάς βιομηχανίας για την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
·         Οι παρεμβάσεις είναι ΜΗ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΙΜΕΣ, ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ. Η πρόταση δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για το ότι θα ξηλωθούν οι ανεμογεννήτριες μετά τη χρήση τους (μια πολύ δαπανηρή διαδικασία). Άλλωστε, τα σκυροδέματα δεν θα αφαιρεθούν και οι δρόμοι στις κορυφογραμμές θα παραμείνουν.


Προτείνουμε

Αναστολή της διαδικασίας αδειοδότησης και δημόσιο διάλογο.
 

Πρωτοβουλία Πολιτών για το Ενεργειακό στη Λέσβο


Η Πρωτοβουλία Πολιτών για το Ενεργειακό στη Λέσβο αποτελείται από κατοίκους της Λέσβου και δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2012. Επειδή πιστεύουμε ότι καμία μορφή ανάπτυξης δεν μπορεί να αποφασίζεται ερήμην μας για το καλό μας, στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διερεύνηση της πρότασης Iberdrola-Rokas και η διεύρυνση της σχετικής διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, καλούμε στην αυτο-οργάνωση τοπικών συνελεύσεων όπου θα συζητηθεί δημόσια το εν λόγω ζήτημα. Η πρωτοβουλία είναι ανοιχτή σε προτάσεις, επιδιώκει νέες συμμετοχές και τη διεύρυνσή της, ενώ οι θέσεις της είναι υπό διαμόρφωση και όχι παγιωμένες. Επίσης, βρίσκεται σε επικοινωνία με αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.Διαβάστε ακόμα:
- Για αυτούς που γράφουν το " Ε " με " € " (Αιολικά Πάρκα στη Λέσβο)
- Βιομηχανικά Αιολικά Πάρκα στη Δυτική Λέσβο;
- ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ: Οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες ή Κέρδη για τους επενδυτές;
- Αλήθειες και ψέματα για την Αιολική Ενέργεια
- 153 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ: ΟΛΕΣ ΔΥΤΙΚΑ...    
- ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - Προβληματισμοί για την επένδυση της "ΡΟΚΑΣ" στη Λήμνο

Δεν υπάρχουν σχόλια: