11 Απρ 2010

Τοποθετήθηκε ο Αναμεταδότης

Πήρε χρόνια αλλά έγινε...

Τοποθετήθηκε τελικά και λειτουργεί, εν μέρει, ο αναμεταδότης των τηλεοπτικών σταθμών. Ο αναμεταδότης εγκαταστάθηκε στο Δημοτικό Σχολείο και είναι για εννέα σταθμούς όμως όπως πληροφορούμαστε ύπάρχουν ακόμα κάποια προβλήματα σχετικά με τον συντονισμό τα οποία πιστεύουμε ότι θα λυθούν.

Οι κάτοικοι του χωριού για να λαμβάνουν το σήμα πρέπει να στρέψουν τις κεραίες τους προς τον αναμεταδότη.

Σημειώνεται ότι όπως πληροφορηθήκαμε, ο συγκεκριμένος τύπος αναμεταδότη είναι συμβατός και με την νέα τεχνολογία επίγειας ψηφιακής μετάδοσης του τηλεοπτικού σήματος.

... Ένα-ένα τα αιτήματά μας υλοποιούνται....