16 Μαρ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"» - Επιτροπή Ερεσού

Η «ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ» ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
 
 
Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί αναμφισβήτητα θετική στρατηγική επιλογή και βασική επιδίωξη των σύγχρονων κοινωνιών κι έχει να προσφέρει πολλά θετικά στην οικονομία και το περιβάλλον. Για την αξιοποίηση, όμως, των ΑΠΕ απαιτείται ο κατάλληλος σχεδιασμός και προγραμματισμός, καθώς και η ορθολογική τους χρήση.
 
Η προώθηση των ενεργειακών επενδύσεων πρέπει να γίνονται με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομική δραστηριότητα του κάθε τόπου και να είναι εναρμονισμένες με τις ισχύουσες εθνικές θεσμικές προβλέψεις και διεθνείς συμβάσεις που προστατεύουν τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την οικονομία.
 
Αντιθέτως, σήμερα εφαρμόζονται πρακτικές και πολιτικές που σαν μοναδικό κριτήριο έχουν την προστασία των επιχειρηματικών επιλογών, υπό το πρίσμα της «ανάπτυξης». Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί το επενδυτικό σχέδιο «ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ» της πολυεθνικής εταιρίας IBERDROLA – ΡΟΚΑΣ, που αφορά την εγκατάσταση ανεμογεννητριών (Α/Γ) στη Λέσβο, τη Χίο και τη Λήμνο.
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ της Λέσβου;